Konsolidácia serverov

 • Nie ste si istí či do IT investujete primerane?
 • Využívate stávajúci hardware optimálne?
 • Nakupujete nový hardware?
 • Máte nákladnú infraštruktúru?

Stále nakupujete nové servery, investujete do stávajúcich a nie ste si istí či ho naozaj optimálne využívate? Väčšina stávajúcich operačných systémov a aplikácií nevie využiť výpočtový výkon serverov optimálne. Riešením je virtuálna infraštruktúra. Virtuálna infraštruktúra umožňuje vytvoriť viac virtuálnych strojov (serverov) na jednom fyzickom serveri. Tak možno znížiť celkový počet fyzických serverov a zvýšiť ich využitie. Čím zároveň zabezpečíte vysokú efektívnosť, škálovatelnosť a finančnú rentabilnosť Vašich investícií.

Zálohovanie a obnova dát

Keď sa povie záloha dát, množstvu ľudí sa vybaví disketa alebo cédečko či USB klúč a skopírovanie niekoľkých najdôležitejších súborov. Existujú samozrejme i omnoho zložitejšie techniky, ale všetky majú spoločný základ. Nejde totiž vôbec o to, aby dáta boli niekde skopírované. Dôležité je mať dáta k dispozícii – najmä v prípade poruchy (zlyhania Vášho počítača, notebooku, servera).

Čo ponúkame?

 • konzultácie týkajúce sa zálohovacej stratégie
 • dodávky a nasadenie systému pre zálohovanie
 • vypracovanie prevádzkového poriadku a stratégie zálohovania
 • zálohovanie dát
 • záchranu dát z poškodených médií

Optimalizácia tlačového prostredia

Obstarávacie náklady za rôznorodé tlačové zariadenia sú väčšinou nízke, čo je v prvom rade dané vďaka konkurencii na trhu. Pravda, nie vždy sú vybrané zariadenia pre zákazníka výhodné i z pohľadu prevádzkových nákladov. Cieľom optimalizácie tlačového prostredia nie je primárne dodávka nových zariadení, ale definícia skutočných potrieb jednotlivých užívateľov alebo skupín v tejto oblasti.

Medzi kľúčové prínosy týchto aktivít patria najmä:

 • Zistenie skutočných potrieb užívateľov ako podklad pre následnú optimalizáciu
 • Garantované zníženie prevádzkových nákladov
 • Cielené rozúčtovanie tlačových nákladov
 • Zabezpečenie efektívneho tlačového prostredia

Vzdialený prístup, prepojenie pobočiek, VPN riešenia

Sú firmy a profesie, ktorým navždy stačí pripojenie k vlastnej firemnej sieti, ktorá im poskytuje všetko, čo ku svojej práci potrebujú. Sú však také profesie, ku ktorým patrí cestovanie a intenzívna práca s informáciami. Obchodník, ktorý so sebou bude mať na mieste jednania kompletné údaje o zákazníkovi v počítači a bude môcť pružne zareagovať na vývoj jednania, na tom bude lepšie než kolega, ktorý bude mať podklady so sebou len v poznámkovom bloku. Aj keď existujú spôsoby, ako si so sebou na cesty brať či už svoju poštu, tak i zdieľané súbory zo siete i bez možnosti pripojenia, je prepojenie so sieťou pružnejšie.

Čo ponúkame?

 • konzultácie o voľbe najvhodnejšieho spôsobu vzdialeného prístupu do siete
 • návrh siete a jej vybudovanie, vrátane kompletnej dodávky softwarového i hardwarového vybavenia na kľúč
 • zabezpečenie vzdialeného prístupu k sieti
 • prevádzku a dohľad nad vzdialeným prístupom k sieti